Programa

Genero-indarkeriaren aurkako estatuko X. Psikologia jardunaldiak

Azaroak 23, ostirala

16:00h. Dokumentazioa entregatzea

16:30 Inaugurazioa

Uxue Barkos Berruezo andere txit prestua.Nafarroako Gobernuko Lehendakaria.
Ainhoa Aznárez Igarza andere txit prestua
. Nafarroako Parlamentuko Lehendakaria.
Joaquín Cristóbal Galve Sauras jaun txit gorena
. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko presidentea.
Francisco Santolaya Ochando jauna
. Espainiako Psikologia Kontseiluko presidentea.
Laura Berro andere txit prestua
. Iruñeko udaleko Berdintasun eta LGTBI zinegotzia.
Rosa Ramos Torío andrea
. Nafarroako Psikologia Elkargo Ofizialeko dekanoa.

17:00 Sarrera-hitzaldia

Erronka berriak suspertze integralean.Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós andrea Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko - UHUN- Filosofia Moral eta Politikoko Katedraduna.

18:30 Kafea

19:00 Esparru-hitzaldia

Emakumeen eskubideak bizitzan zehar.Esther Erice Martínez andere txit gorena. Nafarroako Probintzia Auzitegiko presidentea.

20:00 Posterren aurkezpena

Azaroak 24, larunbata

9:00 Mahai-ingurua: “Benetako babesa”

Esparru juridikoko babes-neurriak.
Margarita Pérez-Salazar Resano andere txit gorena
. Iruñeko Emakumeen Indarkeriaren aurkako Epaitegiko epaile magistratua.
Zergatik eta nola tratatu behar dira psikologikoki bikotekidearen aurka indarkeria erabiltzen duten gizonezkoak?
Enrique Echeburúa Odriozola jauna.
. Psikologia Klinikoko katedraduna. Euskal Herriko Unibertsitatea.
Baieztatu gabeko titulua.
Yoana Magdalena Benavente andrea Emakumearen Asturiasko Institutuko Harrera Etxeen Sareko koordinatzailea.

10:30 Kafea

11:00 Esparru-hitzaldia

Genero-indarkeriaren iragarpena eta kudeaketa.
Antonio Andrés Pueyo jauna.
Psikologiako katedraduna. Bartzelonako Unibertsitateko Psikologia Fakultateko Psikologia Klinikoko eta Psikobiologiako departamentua.

12:00 Mahai-ingurua: “Arreta espezializatua eta genero-indarkeriaren biktimen premietara egokitutakoa”

Cristina Guerricaechevarría Estanga andrea. Psikologia Klinikoan eta familia- eta sexu-indarkeriaren tratamendu psikologikoan espezializatutako psikologia.
Marta Álvarez Feijoo andrea. Genero-indarkerian espezializatutako psikologoa. Tarragonako genero-indarkeria arloko esku-hartzeko baliabide espezializatuko zuzendaria eta Osasun eta Komunitatea Fundazioko genero-indarkeriako arduraduna.
Maribel Martínez Pérez andrea. Emakumeen Arreta Juridikoko Zerbitzuko (SAM) koordinatzailea.

13:30 Atsedenaldia, bazkaria

16:00 Mahai-ingurua: “Suspertze integrala”

Mendekotasun-nahasteak jasaten dituzten eta genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako arreta.
Juan Carlos Oria Mundín jauna
. Psikologia Klinikoko psikologo espezialista. Droga-menpekotasunen Zuria Eguneko Ospitaleko zuzendaria.
Baieztatu gabeko titulua.
Marisa Rebolledo Deschamps andrea
. ÁGORAko proiektu-koordinatzailea eta irakaslea. Genero, Berdintasun Politika eta Hezkuntza Ez-sexistako gaietan aholkularia, 2011-2018.
Baieztatu gabeko titulua.
Susana Castrillo andrea
. ANFASen (Adimen-desgaitasuna duten pertsonen aldeko Nafarroako Elkartea) zahartze aktiborako, autogestiorako eta bizitza independentearen laguntzarako teknika.
Indarkeria ikusezinak: Pertsonen salerosketa sexu-esplotaziorako.
Itziar Gandarias Goikoetxea andrea
. Psikologia sozialeko doktorea. Deustuko Unibertsitateko irakaslea.

17:30 Kafea

18:00 Mahai-ingurua: “Genero-indarkerian giza eskubideen urraketa ekiditeko prebentziozko neurriak”

Berdintasunerako, bakerako eta osasunerako berdintasunean heztea
M.ª Elena Simón Rodríguez andrea
. Filologia Modernoan lizentziaduna. Baterako Hezkuntza, Genero Berdintasun eta Hizkuntza ez-sexistako prestatzaile aditua.
Zehaztu gabeko titulua.
Zehaztu gabeko hizlaria. Hedabideetako profesionala.

19:00 Itxiera

Rosa Ramos Torío andrea. Nafarroako Psikologia Elkargoko dekanoa.
Mª Rosa Álvarez Prada andrea. Psikologiako Kontseilu Nagusiko Psikologia eta Genero Berdintasuneko Lantaldeko koordinatzailea.
María Lourdes Aldave Villanueva andrea. Nafarroako Gobernuko Justiziako Zuzendari Nagusia.
Dª Mertxe Leránoz Goñi. Directora-Gerente del Institituo Navarro de la Igualdad.

¿Crees que necesitas más razones para apuntarte

a las X Jornadas Estatales de Psicología contra la Violencia de Género?